TÜM TÜRKİYE'YE ÜCRETSİZ KARGO

KEİKEİ MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ


 1. Sözleşmenin Tarafları

  Satıcı
  Unvanı: KEİKEİ Tekstil ve Giyim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
  Adres: Dolapdere Cd. Küçükbayır Sk. 119/A Şişli / İstanbul
  Telefon: 0212 248 81 11
  E-Posta: [email protected]
  Banka Hesap Adı:
  Hesap Bilgileri:
  Keikei Tekstil ve Giyim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
  Banka: Garanti Bankası
  Şube: Harbiye
  TL Hesap No: 078-6297226
  TL IBAN: TR03 0006 2000 0780 0006 2972 26
  USD Hesap No: 078-9085360
  USD IBAN: TR48 0006 2000 0780 0009 0853 60
  Alıcı (Tüketici)
  Telefon:
  E-Posta:
  Telefon:
  E-Posta:

 2. Sözleşmenin Konusu

  İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır) konusu; Alıcı’nın Satıcı’ya ait www.keikei.co internet sitesinden (bundan böyle “İnternet Sitesi” olarak anılacaktır) elektronik ortamda sipariş verdiği, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün/ürünlerin satın alınması/satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (bundan böyle “TKHK” olarak anılacaktır) ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri ve ilgili diğer tüm yasal düzenlemeler ve uygulamalar gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.


 3.   Sözleşme Konusu Ürün, Fiyat, Ödeme, Teslimat ve Fatura Bilgileri

  Ürün/Ürünlerin (malların/hizmetlerin) cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli/ rengi, brim fiyat(lar)ı ve satış bedeli ile ödeme (tahsilat) bilgileri ve Alıcı'nın bildirdiği teslim yeri dahil teslimat bilgileri aşağıda belirtildiği gibidir.

  3.1. Ürün ve Fiyat Bilgileri

  Ürün Açıklaması

  Adet

  Birim Fiyatı (TL)

  Kargo Bedeli (TL)

  Toplam (TL)
  (KDV Dahil)


  3.2.  Ödeme (Tahsilat) Bilgileri

  Ödeme Şekli Aracı
  1-Kredi Kartı 2-Banka Havale EFT
  Kart Numarası:
  Kartın Üzerindeki İsim:
  Kredi Kartına Tek Çekim:
  Hesap Adı: Keikei Tekstil ve Giyim Sanayi Ticaret Anonim Şirketi
  Banka: Garanti Bankası
  Şube: Harbiye
  TL Hesap No: 078-6297226
  TL IBAN: TR03 0006 2000 0780 0006 2972 26
  USD Hesap No: 078-9085360
  USD IBAN: TR48 0006 2000 0780 0009 0853 60

  3.3.  Teslimat ve Fatura Bilgileri

  Teslimat Bilgileri Bilgiler
  Adı, Soyadı/Unvanı:
  Adres:
  Telefon:
  E-posta:
  Fatura Bilgileri
  Adı, Soyadı/Unvanı:
  Adres:
  Telefon:
  E-posta:

 4. Alıcı’nın Önceden Bilgilendirildiği Hususlar

  Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi’nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi oluşturması gerekse de ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce İnternet Sitesi'nin ilgili sayfalarında yer alan tüm genel-özel açıklamaları okuyarak ve inceleyerek bilgilendiğini peşinen kabul ve beyan eder. Özellikle;

  i. Satıcı'nın unvanı, açık adresi ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,
  ii. Ürün(ler)'in İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
  iii. Satıcı'nın mensubu olduğu Meslek Odası (İTO-İstanbul Ticaret Odası) ve İTO'nun meslek ile ilgili öngördüğü davranış kuralları bilgisinin edinebileceği elektronik iletişim bilgileri (Telefon: 444 0 486, www.ito.org.tr)
  iv. Satıcı tarafından uygulanan Alıcı bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve Alıcı'ya elektronik iletişim kuralları ile Alıcı'nın bu hususlarda Satıcı'ya verdiği izinler, Alıcı'nın kanuni hakları, Satıcı'nın hakları ve tarafların haklarını kullanım usulleri,
  v. Ürünler için Satıcı tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,
  vi. Sözleşme konusu Ürün(ler) için Satıcı tarafından kabul edilen ödeme yöntemi-araçları ile Ürünler'in temel özellikleri-nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı (ilgili masraflar da dahil olmak üzere Alıcı'nın Satıcı'ya ödeyeceği toplam bedel),
  vii. Ürünler'in Alıcı'ya teslimine ilişkin usuller ile nakliye-teslim-kargo masrafları hakkında bilgiler,
  viii. Ürünler ile ilgili diğer ödeme/tahsilat ve teslimat bilgileri ile Sözleşme'nin ifasına ilişkin bilgiler, bu hususlarda tarafların taahhüt-sorumlulukları,
  ix. Alıcı'nın cayma hakkına sahip olmadığı Ürünler ve diğer mal-hizmetler,
  x. Alıcı'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı'nın cayma hakkını kaybedeceği,
  xi. Cayma hakkı olan Ürünler'de, Ürün cayma süresi içinde kullanım talimatlarına, olağan işleyişine veya teknik özelliklerine uygun kullanılmamasından ötürü bozulduğu veya bir değişikliğe uğradığı takdirde Alıcı'nın cayma talebinin kabul edilmeyebileceği ve her durumda Satıcı'ya karşı sorumlu olacağı, Satıcı'nın cayma talebini kabul ettiği hallerde söz konusu bozukluğa veya değişime göre uygun bulduğu bir tutarı Alıcı'ya yapacağı geri ödemeden tenzil (mahsup) ile tahsil edebileceği,
  xii. Cayma hakkının bulunduğu durumlarda Ürünleri Satıcı'ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili tüm mali hususlar,
  xiii. Alıcı'nın tüzel kişi olması halinde, ticari ya da mesleki amaçlarla satın aldığı Ürünler için (örneğin toplu alımlar her hâlükârda bu nitelikte sayılır) cayma hakkı başta olmak üzere "tüketici haklarını" kullanamayacağı,
  xiv.​Gizlilik, kişisel veriler ve elektronik iletişimler hakkında işlem-uygulamalar,
  xv. Uyuşmazlık hallerinde Alıcı'nın Satıcı'ya şikâyetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

 5. Genel Hükümler

  5.1. Sözleşme konusu Ürün, SATICI'nın stokunun müsait olması halinde ve sipariş konusu mal/hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkansızlaştığı haller saklı kalmak ve yasal otuz (30) günlük süre aşılmamak koşulu ile Alıcı'ya veya İnternet Sitesi'nde gösterdiği adresteki üçüncü kişi/kuruluşa aşağıda belirtilen esaslarda teslim edilir.
  5.2. Satıcı, Ürünler'i, anlaşmalı olduğu kargo firması aracılığı ile göndermekte ve teslim ettirmektedir. Bu kargo firmasının Alıcı'nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde, Alıcı'nın Ürünü, kargo firmasının, Satıcı tarafından bildirilen bir diğer yakın şubesinden teslim alması gerekmektedir.
  5.3. Genel olarak ve aksi açıkça belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcı'ya aittir. Satıcı, satış anında yürüttüğü ve İnternet Sitesi'nde şartlarını ilan ettiği kampanyalara bağlı olarak söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı'ya yansıtmayabilir.
  5.4. ALICI, işbu Sözleşme kapsamında bildirdiği fatura ve teslimat adreslerinin ve diğer bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Ürünlerin teslimatı anında Alıcı'nın adresinde bizatihi bulunmaması ve adresteki kişilerin teslimatı kabul etmemesi durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. Adreste teslim alacak bir kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile temas kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı'nın sorumluluğundadır. Ürün, Alıcı'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmaması veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı'nın Ürün'ü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile Ürün'ün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı'ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler de Alıcı'ya aittir.
  5.5. Alıcı, Ürün'ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve Ürün'de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, Ürün'ü kabul etmemek ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.
  5.6. Alıcı'nın, Satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, Ürün'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce Ürün bedeli Satıcı'ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde Satıcı, tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve Ürün'ü teslim etmeyebilir. Ürün teslimatı sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/Finansman kurumunun Ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Ürün en geç üç (3) gün içinde Alıcı tarafından Satıcı'ya iade edilir. Ürün bedelinin ödenmemesi Alıcı’nın bir kusurundan veya ihmalin kaynaklanıyor ise kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı'nın iadeyi kabul etmeksizin Ürün bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükârda saklıdır.
  5.7. Tereddüte mahal vermemek bakımından; Alıcı'nın satış bedelini, bankalardan (finansman kuruluşları dahil) sahip olduğu kredi kartı, taksit kart v.b. ile ödediği hallerde, bu kartların sağladığı tüm imkanlar doğrudan kartı veren kuruluşça sağlanmış kredi ve/veya taksitli ödeme imkanlarıdır; bu çerçevede gerçekleşen ve Satıcı'nın bedelini defaten veya peyder pey tahsil ettiği Ürün satışları işbu Sözleşme’nin tarafları yönünden kredili veya taksitli satış değildir, peşin satıştır. Satıcı'nın kanunen taksitle satış sayılan hallerdeki yasal hakları (taksitlerin ödenmemesi halinde sözleşmeyi fesih ve/veya kalan borcun tümünün temerrüt faizi ile birlikte ödenmesini talep hakları dahil) ilgili mevzuat çerçevesinde mevcut ve saklıdır. Alıcı'nın temerrüdü durumunda yürürlükteki kanunların öngördüğü şekilde aylık oranda temerrüt faizi tatbik edilir.
  5.8. Satıcı Sözleşme konusu Ürün'ü tedarik edemeyeceğinin anlaşılması halinde, bu durumu öğrendiği tarihten itibaren üç (3) gün içinde açık bir şekilde Alıcı'yı kanuna uygun yöntemle bilgilendirmek ve sözlü/yazılı onayını almak kaydıyla, eşit kalite-fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı söz konusu onayı verip vermemekte her bakımdan serbesttir ve onay vermediği hallerde sipariş iptaline (Sözleşme feshine) ilişkin akdi-kanuni hükümler uygulanır.
  5.9.Ürün/ürünlerin tesliminden sonra, ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun, ürün/ürünlerin bedelini SATICI'ya ödememesi halinde ALICI, kendisine teslim edilen ürün/ürünleri SATICI'nın konu ile ilgili yazılı bildiriminden itibaren en geç 30 (otuz) gün içerisinde kullanılmamış, ambalajı zarar görmemiş, eksiksiz ve hasarsız biçimde SATICI'ya göndereceğini ve gönderim masraflarının ALICI tarafından karşılanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi halde ALICI, SATICI'nın uğramış olduğu her türlü zarar ve ziyan da dahil olmak üzere kendisine de her türlü yasal işlemin yapılacağını kabul ve taahhüt eder.
  5.10. ALICI'nın anlaşmalı olduğu bankanın kampanyaları kapsamında çeşitli taksitle ödeme seçenekleri sunması SATICI'nın insiyatifi dışındadır. SATICI'nın bilgi ve tasarrufu dahilinde olan kampanyalar internet sitesinde ilan edilecektir.
  5.11. Teslimat ücreti, ürün/ürünlerin bedeline dahil olmayıp, ALICI'nın ödeyeceği ürün/ürünlerin bedeline eklenecek ve ALICI tarafından ürün/ürünlerin bedeli, teslimat ücreti ile birlikte ödenecektir.
  5.12. Teslimden sonra ürünün özenle korunması borcu, Alıcı’ya aittir. Cayma hakkı kullanılacaksa ürün kullanılmamalı, iç ve dış etiketi çıkarılmamalıdır, fatura iade edilmelidir. Fatura aslı gönderilmezse Alıcı’ya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez.
  5.13. Ürün'ün normal satış/teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile yasal azami otuz (30) günlük süre zarfında teslim edilememesi söz konusu ise, Satıcı teslimat ile ilgili olarak Alıcı'yı bilgilendirir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir.
  5.14. Sözleşme-kanuna uygun caymalar dâhil sipariş iptallerinde ve Sözleşme fesihlerinde, Ürün bedeli tahsil edilmiş ise, azami on dört (14) gün içinde Alıcı'ya iade edilir. Aşağıdaki kuralın gerekleri saklıdır. İade Alıcı'nın Satıcı'ya Ürün bedeli tediyesinde kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde yapılır. Örneğin, kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra aynı sürede ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın bankaya iadesi işleminin Satıcı tarafından yapılmasında sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalesi ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder (bankaların iadeyi Alıcı hesabına yansıtma işlemleri genellikle 3 (üç) haftayı bulabilmektedir).
  5.15. Satıcı'nın iade edilecek bedel için, bu Sözleşme ve kanundan doğan mahsup, indirim ve tenzilat hakları vardır ve saklıdır. Sözleşme'nin Satıcı'nın edimini ifa etmemesinden ötürü Alıcı tarafından feshedildiği hallere ilişkin Alıcı kanuni hakları da saklı ve mevcuttur.
  5.16. Dizgi ve sistem hatalarından meydana gelen fiyat ve içerik yanlışlıklarından SATICI sorumlu değildir. Ürün fiyatlarının açık bir hata olduğu ortalama bir kişi tarafından anlaşılacak seviyede piyasa fiyatının çok altında yazılması durumunda, işbu hatalı fiyata göre verilen tüm siparişlerin SATICI tarafından iptal edilme hakkı vardır. ALICI böylesi bir durumda açık bir hata olması nedeniyle, ürünün kendisine ilan edilen açık hatalı fiyattan teslimi de dahil olmak üzere hiçbir hak ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.5.17. SATICI, İnternet Sitesi üzerinden aynı üründen ALICI ihtiyacını aşan alımları iptal etme hakkını saklı tutar. ALICI'nın ihtiyacını aşan, toptan nitelikteki alımlarda satın alınanların 3 (üç) adet ürünü aşması halinde SATICI, siparişi tamamen iptal etme ya da perakende alım sınırı olarak kabul ettiği yalnızca 3 (üç) adet ürün gönderimini sağlama hakkını saklı tutar.
  5.18. Alıcı Ürün ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini, Sözleşme'nin giriş kısmındaki Satıcı iletişim kanallarından ulaşarak, sözlü veya yazılı şekilde Satıcı'ya bildirebilir.
  5.19. Alıcı, kabulü sonrasında bildirdiği e-posta (mail) adresine gönderildiklerinden, söz konusu bilgilendirmelere ve bu Sözleşme'ye, anılan maili cihazına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Öte yandan, Satıcı nezdindeki sistemlerde üç (3) yıl süre ile muhafaza edilir.

 6. Cayma Hakkı

  6.1. Satıcı, Alıcı’nın, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya malın gösterdiği adresteki 3. kişi/kuruluşa teslim edildiği tarihten itibaren on-dört (14) gün içerisinde malı reddederek/iade ederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu taahhüt eder.
  6.2. Cayma bildiriminin Satıcı’ya ulaşması tarihinden itibaren on (10) gün içerisinde malın Satıcı’nın 3.3’inci maddede belirtilen teslimat adresine ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye ARAS Kargo firması ile geri gönderilmesi zorunludur. Malın Satıcı’nın yukarıda belirtilen anlaşmalı olduğu kargo şirketleri aracılığıyla geri gönderilmesi halinde, Alıcı iadeye ilişkin masraflardan sorumlu tutulmayacaktır.
  6.3. Cayma hakkının kullanılabilmesi için bu süre içinde web sitesi üzerinden iade talebi oluşturması gerekmektedir.
  6.4. Alıcı, cayma hakkını kullanırken;
  (i) Alıcı’ya veya Alıcı’nın teslim edilecek kişi olarak tayin ettiği kişiye teslim edilen ürünün faturasını, (***)
  (ii) Kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak iade edilecek ürünleri cayma hakkının kullanıldığının bildirilmesinden itibaren on (10) gün içinde Satıcının anlaşmalı olduğu ARAS Kargo firması ile Satıcı’ya gönderecektir.
  (***) Alıcı’nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden Alıcı adına kesilmesi durumunda, Alıcı’nın tüketici hakları hariç olmak üzere, ürünü iade etmek istemesi halinde, ürünü, iade ederken düzenlenecek iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. (Alıcı’nın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişi olması ve/veya Sözleşme konusu ürüne ait faturanın ticari ya da mesleki amaçlarla hareket eden Alıcı adına kesilmesi durumunda; Alıcı, işbu Sözleşme ve kanunda düzenlenen tüketicilere özel hak ve imkânlar tanımaya yönelik hükümlerden ve tüketici haklarından faydalanamaz.)
  6.5. Alıcı’nın cayma hakkını kullanması halinde Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren on dört (14) gün içerisinde ürün bedelinin Alıcı’nın banka hesabına veya kredi kartı hesabına iade edilmesi için Satıcı ilgili banka nezdinde girişimde bulunur.
  6.6. Cayma hakkı kullanılarak iade edilmek istenen ürün, cayma hakkının Satıcı’ya ulaştığı tarihten itibaren on (10) gün içerisinde Alıcı tarafından Satıcı’nın anlaşmalı olduğu Aras Kargo firması aracılığıyla Satıcı’nın belirtmiş olduğu adrese ücretsiz olarak gönderilecektir. Cayma bildirimi yapılmadan Satıcı’ya gönderilen ürünlere ait nakliye ücreti Alıcı tarafından karşılanacaktır. Alıcı bu durumda söz konusu nakliye ücretini ödeyeceğini bilir ve kabul eder.
  6.7. Aşağıdaki mal veya hizmetlerde Tüketici cayma hakkını kullanamaz:
  a. Tüketicinin özel istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler ile tesliminden sonra iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayan ve doğrudan vücut ile temas eden özellikle mayo, bikini, pareo, crop top ürünler iade edilemez.
  b. Deneme dışında kullanılan ürünlerin iadesi kabul edilmez. Cayma hakkı kullanılacak ürünlerin üzerinde asma, yapıştırma veya başka şekilde yer alan hiçbir etiket sökülemez. Herhangi bir şekilde üzerinde yer alan etiket sökülmüş, koparılmış, yırtılmış vb. şekilde tahrif edilmiş ürünlerin iadesi kabul edilmez.
  c. Yıkanmış ürünlerin iadesi kabul edilmez. Üzerinde parfüm, deodorant yahut herhangi bir koku ve/veya iz/leke bulunan, yıpranmış, yırtılmış, iç astarında tahrifat oluşmuş veya başka şekilde hasara uğramış yahut yeniden satış imkanı ortadan kalkmış ürünlerin iadesi kabul edilmez.
  d. Mesafeli Satışlar Yönetmeliği Md. 15 kapsamında sayılan mal ve hizmetler için cayma hakkı kullanılamaz.

 7. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Yargı Mercii

  7.1. İşbu Sözleşme'den doğabilecek her türlü uyuşmazlık Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabiidir ve tarafların ortak mutabakatı ile çözümlenemeyen uyuşmazlıkların hallinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
  7.2. Alıcı, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcı'nın yerleşim yerindeki (ikametgâhındaki) Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.
  7.3. Alıcı, işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş-sözleşme ön bilgilendirmelerinde (İnternet Sitesi'nde) yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu Ürün/Ürün'lerin temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu Ürün ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler-elektronik iletişim dahil bu Sözleşme'nin 4. maddesinde yazılı bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi'nde elektronik ortamda gördüğünü ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Ürün'ü sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.
  7.4. Gerek söz konusu ön bilgilendirmeler gerek bu Sözleşme, Alıcı'nın Satıcı'ya bildirdiği yukarıdaki elektronik posta (mail) adresine de gönderilmekte, anılan elektronik postada siparişin alındığı teyidi sipariş özeti ile birlikte ayrıca yer almaktadır.

 8. Temerrüd Hali ve Hukuki Sonuçları

  ALICI'nın, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI'dan talep edebilir ve her koşulda ALICI'nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI'nın borcu gecikmeli ifasından dolayı SATICI'nın uğradığı zarar ve ziyandan ALICI sorumlu olacaktır.

 9. Bildirimler ve Delil Sözleşmesi

  İşbu Sözleşme tahtında Taraflar arasında yapılacak her türlü yazışma, mevzuatta sayılan zorunlu haller dışında, e-mail aracılığıyla yapılacaktır. ALICI, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda ayrıca delil sunma hakkı saklı kalmak kaydıyla; SATICI'nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla, kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini, bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 10. Yürürlük

  İşbu Sözleşme 13 (onüç) maddeden ibaret olup, Taraflarca okunarak, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

SATICI 

ALICI
Adı/Soyadı : [……………]
Tarih : [……………]